Edukacyjna Konferencja Profilaktyczna pt. „W sieci Sieci - wpływ mediów społecznościowych na postrzeganie siebie”.


10 grudnia 2023 r.


„W sieci Sieci - wpływ mediów społecznościowych na postrzeganie siebie”
Konferencja będzie poświęcone prezentacji najważniejszych skutków korzystania z urządzeń
ekranowych zarówno dla zdrowia fizycznego, zdrowia psychicznego, edukacji i rozwoju poznawczego
człowieka, a także życie społeczne, a następnie zasadom higieny cyfrowej w korzystaniu z urządzeń
ekranowych i dobrym praktykom.

Omówiona zostanie rola neuroprzekaźników i układ nagrody w użytkowaniu ekranów (dopamina,
serotonina, adrenalina) i skutki w psychice młodego człowieka, zmiany w okresie nastoletnim w
komunikacji pod wpływem ekranów, skutki korzystania z technologii niebieskiego światła led i
konsekwencje, mechanizmy uzależnienia behawioralnego od mediów społecznościowych, rola
nawyków i dobrych praktyk w korzystaniu z urządzeń cyfrowych, zagrożenia i wyzwania w sieci (bańki
informacyjne, polaryzacja, fake newsy, hejt, trolling itp.), aktywność w mediach społecznościowych w
zakresie prawa, a także zasady higieny cyfrowej w rodzinie.
 
Biogram:
Monika Przybysz, dr hab. prof. UKSW – specjalista ds. public relations, crisis management,
mediów społecznościowych, medioznawca, trener, wykładowca w Instytucie Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie.

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter