Gminna KRD


KARTA DUŻEJ RODZINY 3+

Uprawnia do: 

  •  50% zniżki na zakup biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9.
  •  50% zniżki na zakup biletów na Pływalnię „WODNIK 2000” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła 41.
  •  50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez  Dom Kultury w Żabiej Woli. 

KARTA DUŻEJ RODZINY 4+

 uprawnia do:  

  •  50% zniżki na zakup biletów do Kina w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Spółdzielczej 9.
  •  50% zniżki na zakup biletów na Pływalnię „WODNIK 2000” w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła 41.
  •  50% zniżki na zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowanych przez  Dom Kultury w Żabiej Woli.
  •  bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej do szkoły  na terenie Gminy i z powrotem do miejsca zamieszkania.
  •  50% zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie  Żabia Wola.
WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY NALEŻY ZŁOŻYĆ  W URZĘDZIE GMINY ŻABIA WOLA POKÓJ NR 1.

/assets/file/1099,WNIOSEK_O_WYDANIE_GMINNEJ_KARTY_DUZEJ_RODZINY.docx

Karta Dużej Rodziny jest ważna od 1 października każdego roku do 30 września kolejnego roku z możliwością przedłużenia ważności na kolejny rok.   

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter